ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. Αντωνίου Μέντη

Τα μαθήματα βυζαντινής και εκκλησιαστικής μουσικής του κ. Αντωνίου Μέντη (ΠΑΠΑΔΙΚΗ και ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟ) θα εξεταστούν την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου Προφορικά, στις 16:00 ώρα.

Upcoming Events

en_GB
Skip to content