Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου φοιτητών από ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων

Ενημερώνονται οι φοιτητές από την (συγχωνευμένη) ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων (προγράμματος Ιερατικών Σπουδών) ότι στις 22 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα εξετάσεων. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου.

Οι εξετάσεις σε εργαστηριακά μαθήματα, που απαιτούν παρουσία σε εργαστήρια, θα διεξαχθούν αυθημερόν στην ΑΕΑ Αθήνας με φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων.

Οι φοιτητές που προτίθενται να εξετασθούν, υποχρεούνται έως 16 Σεπτεμβρίου 2022 να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία της ΑΕΑΑ (info@aeaa.gr και info.foit@aeaa.gr), στο οποίο θα δηλώνεται σε ποια μαθήματα θα εξετασθούν και ποιος καθηγητής δίδαξε το κάθε μάθημα από αυτά.

Upcoming Events

en_GB
Skip to content