Μάθημα κ. Γιαννούλη Χριστιανική Τέχνη στην Ελλάδα 07/03/2023

Η διδασκαλία του μαθήματος «Χριστιανική Τέχνη στην Ελλάδα, παλαιοχριστιανική και βυζαντινή περίοδος» του ΣΤ΄εξαμήνου ΠΔΕΚ την Τρίτη 7 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην Ακαδημία.

Upcoming Events

en_GB
Skip to content