ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΕΑΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 595/Υ.Ο.Δ.Δ./27-07-2021 ο διορισμός του Καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών κ. Αθανάσιου Καψάλη, ως Προέδρου του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της ΑΕΑΑ, με τριετή θητεία, από 1.9.2021 έως 31.8.2024.

Επιστροφή

Upcoming Events

en_GB
Skip to content