11 Φεβρουαρίου Ανακ. κ.Κ.Καραγκούνη


“Από τον αν. καθ. Κ.Χ.Καραγκούνη ανακοινώνονται τα εξής,

για τα Επιλεγόμενα Μαθήματά του:

Παρακαλούνται οι φοιτητές, που τυχόν ενδιαφέρονται για τα Επιλεγόμενα Μαθήματα ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, στ΄ και η΄ εξαμήνων,

πριν τα δηλώσουν, να έλθουν σε επικοινωνία με τον καθηγητή, για ενημέρωσή τους,

διότι προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις Ψαλτικής. Οι φοιτητές που θα δηλώσουν τα μαθήματα αυτά χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον καθηγητή δεν θα γίνονται δεκτοί στις παραδόσεις του.”

Upcoming Events

en_GB
Skip to content