16 Δεκεμβ. ομιλία καθηγ. Dr. Atlihan Caracali

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 11:00, στo πλαίσιο της Δι-ιδρυματικής Συμφωνίας της ΑΕΑΑ με το Πανεπιστήμιο AyvanSaray University, Istanbul, ο DrAtlihan Caracali,  Asst. Prof., Department of the Interior Architecture and Environmental Design , AyvanSaray University, Istanbul, έδωσε διάλεξη στην ΑΕΑΑ με θέμα «Λαϊκή Αρχιτεκτονική».

Upcoming Events

en_GB
Skip to content