Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στην Γαλλία Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ανακοίνωση για την Ελληνο-Γαλλική Συνεργασία για ανώτατες σπουδές στην Γαλλία για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024: https://www.aeaa.gr/wp-content/uploads/2023/03/Ανακοίνωση-Ελληνογαλλικής-Συνεργασίας.2023-24.pdf Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων: https://www.aeaa.gr/wp-content/uploads/2023/03/Πρόσκληση-υποβολής-αιτήσεων-ΨΜΞΘ46ΜΤΛΗ-ΜΓΣ.pdf

Read more

Upcoming Events

en_GB
Skip to content