Αλλαγή ώρας Μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ (Υ) της κας Ειρήνης Τσιμπουκίδου

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι άλλαξε η ώρα διδασκαλίας του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ (Υ) του Η΄ εξαμήνου της κας Ειρήνης Τσιμπουκίδου (ΕΔΙΠ).
Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα, 14.00 – 17.00 μμ, αρχής γενομένης από σήμερα.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο