Ανακοίνωση για δηλώσεις – διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024

Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων των φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. για το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 έχουν ξεκινήσει από την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024. Επισημαίνεται ότι εφόσον η Γραμματεία του Τμήματος έχει
ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων διδακτικών
συγγραμμάτων, θα ισχύσει αυτή. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η
υποβολή αιτήσεων προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» από τις
βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.
Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί και η διαδικασία παράδοσης από τους εκδοτικούς οίκους των παραγγελθέντων από τις
βιβλιοθήκες διδακτικών συγγραμμάτων

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο