Ανακοίνωση για τα μαθήματα εξετάσεων του κ. Παπαπαναγιώτου

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που θα εξετασθούν στο θεωρητικό μέρος των:  1)Περιβαλλοντικές Προϋποθέσεις, 2)Συντήρηση Ξυλόγλυπτων Κειμηλίων Ι και 3)Συντήρησης Αγιογραφίας Ι, καλούνται πρωτίστως να έχουν κάνει εγγραφή στο eclass στα αντίστοιχα μαθήματα.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής της σχολής, διαμέσου Η/Υ. Για αυτό το λόγο οι φοιτήτριες και φοιτητές οφείλουν να γνωρίζουν το user name και το password των λογαριασμών τους στο eclass ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εξέταση.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο