Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

Κατεβάστε το Πρόγραμμα Σπουδών του Πρ. Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων σε μορφή

Κατεβάστε το Πρόγραμμα Σπουδών του Πρ. Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων στα Αγγλικά σε μορφή 

Κατεβάστε το περιεχόμενο των μαθημάτων του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων σε μορφή 

Τα μαθήματα με αστερίσκο ανήκουν στα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και πρέπει να έχουν περαστεί όλα. 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 240 πιστωτικές μονάδες (μαζί με τις 30 π. μονάδες της Πτυχιακής εργασίας).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο