ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ECLASS

Καλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν κάνει ακόμη εγγραφή στο E-class, να το πράξουν άμεσα.

Υποχρεούνται να εγγραφούν και όσοι φοιτητές τεταρτοετείς και επί πτυχίω σκοπεύουν να επανεξετασθούν σε μαθήματα εαρινών εξαμήνων, ώστε να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις των Καθηγητών.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο