ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Universis

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΕΑΘ ΚΑΙ ΑΕΑΒΙ

Οι φοιτητές μπορούν  να δηλώσουν τα μαθήματά τους  στην παρακάτω διεύθυνση:

https://students.aeaa.gr

Εγχειρίδιο για το περιβάλλον φοιτητή Universis:

https://www.aeaa.gr/wp-content/uploads/2022/10/Universis-Περιβάλλον-Φοιτητή.pdf

Για προθεσμίες/όριο δηλώσεων στην σελίδα: Φοιτητικά, Δηλώσεις μαθημάτων.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: E-ΓΝΩΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ E-GNOMON

Οι φοιτητές μπορούν  να ενημερώνονται για τις βαθμολογίες μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2022 στην παρακάτω διεύθυνση: http://egnomon.aeaa.gr/lessons.  Ισχύει και η διεύθυνση:  http://85.72.33.84/lessons . Για προθεσμίες/όριο δηλώσεων Φοιτητικά, Δηλώσεις μαθημάτων.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο