ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

Οι παρουσίες των φοιτητών (που διαμένουν στην Αττική) και των δύο Προγραμμάτων Σπουδών της ΑΕΑΑ (ΠΙΣ και ΠΔΕΚ) στις Ιερές Ακολουθίες είναι υποχρεωτικές.

Οι Ιερές Ακολουθίες θα διεξάγονται στο χώρο της Σχολής ημέρα Πέμπτη και θα συνδυάζονται με Επιστημονικές Διαλέξεις, σεμινάρια και άλλες επιστημονικές δράσεις, για τις οποίες θα χορηγείται Βεβαίωση παρακολούθησης.

Για πρώτη φορά θα διεξαχθούν την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με το Πρόγραμμα της ημέρας.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο