ΙΚΥ: Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

Πρόσκληση:

https://www.aeaa.gr/wp-content/uploads/2022/11/21-11-2022_ΕΚΟ5_Πρόσκληση-Υποβολής-Αιτήσεων-2020_21_6ΤΞ546ΜΤΛΗ-ΕΣΒ-1.pdf

Παράρτημα:

https://www.aeaa.gr/wp-content/uploads/2022/11/Παράρτημα-1-EKO-2020_21.docx

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο