ΚΛΗΣΗ ΠΡΟς ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι  φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Σπουδών της ΑΕΑΑ, οι οποίοι είναι ΚΛΗΡΙΚΟΙ, παρακαλούνται να απευθυνθουν στη Γραμματεία και να το δηλώσουν.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el