ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.)
1) Κωνσταντίνος Βαφειάδης (Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας).  Εmail: konstvaf@yahoo.gr 
2) Αγγελική Κούκη (Δρ Χημείας). Email: akouki27@gmail.com    
3) Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου (MSC Συντηρητών έργων τέχνης). Email: konstantinospapapanagiotoy@aeaa.gr
4) Κλειώ Κοντογιάννη (MSC σε Γραφικές Τέχνες-multimedia). Email:aeaamath@yahoo.gr     
5) Χριστίνα Κολοβού (Δρ Θεολογίας). Email: chrkolov@aeaa.gr
6) Iωάννης Κωτσαλάς (Δρ Φυσικής και Δρ Χημείας). Εmail: ikotsalas@aeaa.gr
7) Aντώνιος Γαρδικώτης  (Δρ Φυσικής). Email:Antonios.Gardikiotis@cern.ch
8) Νέλλη-Πηνελόπη Κοντογιάννη (Δρ Ψυχολογίας). Εmail: nellycont@hotmail.com
9) Ειρήνη Τσιμπουκίδου (Δρ Διδακτικής Καλών Τεχνών).Email: irtsi@hotmail.com
10) Λαμπρινός Πλατυπόδης (Δρ Φιλοσοφίας) . Εmail: lplatypodis@gmail.com
11)Δέσποινα Πάνου (Δρ Αγγλικής). Email: panoudespoina@gmail.com 
Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί:
1. Μαρία Παζάρσκυ (Δρ Θεολογίας). Email: marypaz_drlehrerin@yahoo.gr
2. Αγλαΐα Γεωργούση (MSC Αγγλικής Γλώσσας). Email: aglaiage@yahoo.co.uk
Εξωτερικός συνεργάτης: π. Ιάκωβος Κανάκης (Δρ Θεολογίας). Εmail: iakovoskanakis@yahoo.com

Επόμενες Εκδηλώσεις

el