ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Α/Α Επώνυμο Όνομα Γνωστικό Αντικείμενο
1 Δουκάκης Δημήτριος  Πληροφορική
2 Γεωργούση Αγλαϊα Αγγλικά
3 Μέντης Αντώνιος Μουσική
4 Μπαλή  Αικατερίνη Θεολογία

 

 

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο