Μάθημα κ. Γιαννούλη Χριστιανική Τέχνη στην Ελλάδα 07/03/2023

Η διδασκαλία του μαθήματος «Χριστιανική Τέχνη στην Ελλάδα, παλαιοχριστιανική και βυζαντινή περίοδος» του ΣΤ΄εξαμήνου ΠΔΕΚ την Τρίτη 7 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στην Ακαδημία.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο