Μαθήματα κας Αθ. Τσιγκαροπούλου

Όσοι φοιτητές παρακολουθήσουν μαθήματα της κ. Αθηνάς Τσιγκαροπούλου να κάνουν αίτημα (δηλώνοντας τον τίτλο του μαθήματος) στο skype στο λογαριασμό ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ και θα κληθούν από τη διδάσκουσα την ημέρα και ώρα του μαθήματος.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο