ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΑΕΑΘ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΕΑΒΙ

Προκειμένου οι φοιτητές που προέρχονται από τις Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς-Ιωαννίνων να εκδώσουν νέες φοιτητικές ταυτότητες θα πρέπει να παραδώσουν στη Γραμματεία της Σχολής είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική αποστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας

Χρυσαλλίδος 38, 14561 Ν. Κηφισιά

φάκελο που θα περιλαμβάνει:

  1. Την υπάρχουσα ακαδημαϊκή ταυτότητα
  2. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr με την οποία θα δηλώνετε τη συναίνεσή σας για ακύρωση της υπάρχουσας ακαδημαϊκής ταυτότητας και έκδοσης νέας από την Α.Ε.Α.Α..
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ακύρωσης της υπάρχουσας ακαδημαϊκής ταυτότητας από τη Γραμματεία της Σχολής, οι φοιτητές από πρ. ΑΕΑΘ και ΑΕΑΒΙ θα πρέπει να προβείτε στην έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας χρησιμοποιώντας τους νέους κωδικούς του Εύδοξου που σας έχουν ήδη αποσταλεί στα mail σας.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο