Ορθοδοξία και Πολιτισμός – Β΄ Εξαμήνου ΠΔΕΚ

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα του Β΄ Εξαμήνου ΠΔΕΚ “Ορθοδοξία και Πολιτισμός” παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διδάσκοντα Δρ.Δρ. Παντελή Λέκκου

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο