ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ERASMUS+ 2021 και 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ERASMUS+ 2021 και 2022

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  1. Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, στη Λευκωσία, για δύο μήνες (3 θέσεις για φοιτητές ΠΔΕΚ που έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών τους (ελεύθερη επιλογή ημερομηνιών, για το 2021 και 2022).

Ωράριο εργασίας (κατά προσέγγιση): Δευτέρα: 10:00-14:00, Τρίτη-Παρασκευή: 08:00-16:00, Σάββατο: 09:00-13:00

Παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Καλός Σαμαρείτης», Λευκωσία.

Επιχορήγηση Erasmus+: 570 ευρώ μηνιαίως. Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης, χορηγείται στους φοιτητές σχετική  Βεβαίωση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν άρρενες φοιτητές ΠΔΕΚ της ΑΕΑΑ, που είναι υπήκοοι χώρας–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών τους.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, υποχρεούνται να έχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και ιδιωτική ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος.

  1. Στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Κωνσταντινούπολη, για ένα δίμηνο ή τρίμηνο (ελεύθερη επιλογή ημερομηνιών, για το 2021 και 2022).

Παρέχεται δωρεάν διαμονή και σίτιση μέσα στη Σχολή για τους φοιτητές και διαμονή εκτός της Σχολής για τις φοιτήτριες.

Ωράριο εργασίας (κατά προσέγγιση): Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-16:00, Σάββατο: 09:00-12:00

Επιχορήγηση Erasmus+: 520 ευρώ μηνιαίως.  Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης, χορηγείται στους φοιτητές σχετική  Βεβαίωση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ έχουν ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ της ΑΕΑΑ, που είναι υπήκοοι χώρας–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών τους.

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν, υποχρεούνται να έχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και ιδιωτική ασφάλεια Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος.

Η τελική επιλογή θα γίνει  με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών/τριών.

Δικαιολογητικά: Οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία (υπόψη Δρ Νέλλης Κοντογιάννη) τα εξής δικαιολογητικά: (α) Αίτηση (συγκεκριμένη για το Erasmus+, την βρίσκετε στο ανάλογο πεδίο) (β) Αναλυτική βαθμολογία (γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη, nellycont@hotmail.com   τηλ.2106253406, 2108070686.

 

 

 

ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Οι φοιτητές/τριες ΠΙΣ και ΠΔΕΚ που ενδιαφέρονται να κάνουν σπουδές κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 με το Πρόγραμμα Erasmus+ σε κάποιο από τα Πανεπιστήμια με τα οποία η ΑΕΑΑ έχει συνάψει Δι-ιδρυματικη Συμφωνία (πληροφορίες https://www.aeaa.gr/UserFiles/files/symfonies(1).pdf), να επικοινωνήσουν άμεσα με την Δρ Νέλλη Κοντογιάννη. Προτείνεται το Comenius University (Evangelical Lutheran Theological Faculty), Bratislava.

Η τελική επιλογή θα γίνει  με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών.

Δικαιολογητικά: Οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία (υπόψη Δρ. Νέλλης Κοντογιάννη) τα εξής δικαιολογητικά: (α) Αίτηση (συγκεκριμένη για το Erasmus+, την βρίσκετε στο ανάλογο πεδίο) (β) Αναλυτική βαθμολογία (γ) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Νέλλη Κοντογιάννη, nellycont@hotmail.com   τηλ.2106253406, 2108070686.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο