Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2024

Ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2024 είναι ανοιχτό για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έως τις 20 Μαΐου 2024 (τοπική ώρα Κορέας).
Το Πρόγραμμα DUO-Korea 2024 χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας με σκοπό να ενισχύσει τις ανταλλαγές φοιτητών σε μια ισορροπημένη και μόνιμη βάση, ειδικότερα μεταξύ υπηκόων της Κορέας και ευρωπαϊκών χωρών μελών του Οργανισμού “Asia-Europe Meeting” (ASEM).
Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις σχετικά με το εν λόγω Πρόγραμμα μπορεί να βρει κανείς στα τρία συνημμένα έγγραφα : 1. DUO- Korea 2024 Application Form, 2.DUO-Korea 2024 General Description, 03. DUO- Korea FAQ (English) και στην ιστοσελίδα www.asemduo.org

https://aeaaconference.files.wordpress.com/2024/04/01.-duo-korea-2024-application-form.doc

https://aeaaconference.files.wordpress.com/2024/04/02.-duo-korea-2024-general-description.pdf

https://aeaaconference.files.wordpress.com/2024/04/03.-duo-korea-2024-faq-english.pdf

 

 

 

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο