Υπενθύμιση: Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023.

Αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτές μόνο από άρρενες αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αποφοίτους ΙΕΚ όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΥΑ 46935 /Z1 Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι. (ΦΕΚ 2031Β΄/21.4.2022).

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
1.Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη
2.Iστορία Δογμάτων
3.Ποιμαντική Ψυχολογία

Προθεσμία αιτήσεων για τις Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2022-2023: 1-15 Νοεμβρίου 2022.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές με ηλ. ταχυδρομείο (info.foit@aeaa.gr), ταχυδρομείο.

Απαιτούνται: Αίτηση, Φωτοτυπία ταυτότητας, Αντίγραφο πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπ/σης ή Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε  (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

1. Ποιμαντική Ψυχολογία

Βιβλίο: ¨Άνθρωπος στον ορίζοντα: προσεγγίζοντας την συνάντηση Ορθόδοξης Θεολογίας και επιστημών του ψυχισμού¨, π. Βασιλείου Θερμού, εκδ. Γρηγόρη, οι σελίδες 51-65 και 191-230.

Βιβλίο: ¨Ο Μινώταυρος του Άγχους και του Φόβου (Συμβολή στην ψυχολογική έρευνα)¨, Σπυριδούλας Γρηγ. Κωσταρά, Αθήνα 2006, οι σελίδες 11-61. Διαθέτης: Αποστολική Διακονία.

2. Εισαγωγή στην Κ. Διαθήκη

Εισαγωγή στην Κ. Διαθήκη

Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Ιω. Καραβιδόπουλος ¨Εισαγωγή στην Κ. Διαθήκη¨.

3. Ιστορία Δογμάτων

(Προτείνεται το Κωνσταντίνος Σκουτέρης, ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΟΓΜΑΤΩΝ, Τόμος Β´, Αθήνα 2004, καθώς όμως η ύλη είναι θεματική ενισχύονται οι υποψήφιοι να αναζητήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες σε όποια εγχειρίδια αυτοί θεωρούν ότι έχουν εύκολη πρόσβαση): α) Η Θεολογία της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου (Νίκαια 325): Οι προνικαιανές Σύνοδοι της Αλεξάνδρειας (324) και Αντιοχεία (325), Ιστορικά στοιχεία της Α´ Οικ. Συνόδου, Η θεολογία του Συμβόλου της Νικαίας.

β) Η Θεολογία της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου (Κωνσταντινούπολη 381): Τοπικές Σύνοδοι πριν τη Β᾽ Οικ. Σύνοδο, Ιστορικά στοιχεία της Β´ Οικ. Συνόδου, Η θεολογία του Συμβόλου της.

γ) Η Θεολογία της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου (Έφεσος 431): Το χριστολογικό ζήτημα στις αρχές του πέμπτου αιώνα, Διδασκαλία του Νεστορίου, Η καταδίκη του Νεστοριανισμού, Η καταδίκη του Πελαγιανισμού, Η χριστολογική διδασκαλία της Γ´ Οικ. Συνόδου.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο