Ανακοίνωση κας Κωσταρά: «Συναντήσεις. Αφηγήσεις. Προκλήσεις» 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας & 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας. Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 2023

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και το 3ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Θετικής Ψυχολογίας θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις 9-12 Νοεμβρίου 2023 με κεντρικό θέμα «Συναντήσεις. Αφηγήσεις. Προκλήσεις.».

Το συνέδριο διοργανώνεται από τους Κλάδους Συμβουλευτικής και Θετικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Ψ.Ε.) σε συνεργασία με

το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Στον σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Upcoming Events

en_GB
Skip to content