ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προκειμένου να προχωρήσετε στη δήλωση συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ, θα πρέπει απαραιτήτως:

  1. Να έχετε δηλώσει τα μαθήματα στο e-class για την παρακολούθησή τους.
  2. Να έχετε δηλώσει τα ίδια μαθήματα (που δηλώσατε στο e-class) και στο φοιτητολόγιο Universis.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η δήλωση (και αντίστοιχα η παραλαβή συγγραμμάτων) μαθημάτων μεγαλύτερου εξαμήνου από αυτό που φοιτά ο φοιτητής. Σε τέτοια      περίπτωση μπλοκάρεται αυτόματα από τον ΕΥΔΟΞΟ ο λογαριασμός του φοιτητή.

  1. Να δηλώσετε συγγράμματα στον ΕΥΔΟΞΟ, μόνο για τα μαθήματα που έχετε ήδη δηλώσει στο φοιτητολόγιο Universis. Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθείτε να επιστρέψετε συγγράμματα.

Στην περίπτωση που δεν έχετε προβεί στη δήλωση μαθημάτων στο φοιτητολόγιο Universis, παρακαλείσθε μέχρι την Τετάρτη 5/4/23 όπως αποστείλετε e-mail στο info.foit@aeaa.gr με το ονοματεπώνυμό σας και τα μαθήματα που έχετε δηλώσει στο e-class.

Upcoming Events

en_GB
Skip to content