Προκηρύξεις από έσοδα κληροδοτημάτων ΙΚΥ

1. Προκήρυξη και ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»

https://www.aeaa.gr/wp-content/uploads/2023/03/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΖΑΟΥΣΗ-1.pdf

https://www.aeaa.gr/wp-content/uploads/2023/03/Ψ4ΣΣ46ΜΤΛΗ-ΚΑ8_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΖΑΟΥΣΗ-2.pdf

 

2. Προκήρυξη και ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη»

https://www.aeaa.gr/wp-content/uploads/2023/03/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ.pdf

https://www.aeaa.gr/wp-content/uploads/2023/03/919Ε46ΜΤΛΗ-Δ0Ω_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ-1.pdf

3. Προκήρυξη και ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από το έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης».

https://www.aeaa.gr/wp-content/uploads/2023/03/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ.pdf

https://www.aeaa.gr/wp-content/uploads/2023/03/6Ο8Μ46ΜΤΛΗ-0Κ6-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ-2023_2024-.pdf

Upcoming Events

en_GB
Skip to content