ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημίας Αθήνας (Δημόσιο  ΑΕΙ) με έδρα την Ν. Κηφισιά καλεί προς μετάταξη μέσω του Α΄Κύκλου κινητικότητας 2022 του ΕΣΚ, δημοσίους υπαλλήλους, που πληρούν τις προϋποθέσεις μετακίνησης του Ν.4440/2016, να υποβάλουν αίτηση για πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων/ειδικοτήτων:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧ) (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧ) (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις υποβολής γίνονται δεκτές μόνο μέσω της πλατφόρμας: www.apografi.gov.gr

Προθεσμία υποβολής: 17 Απριλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_cmobility.html

και: info@aeaa.gr

 

Upcoming Events

en_GB
Skip to content