Πρόγραμμα υποτροφιών της φλαμανδικής κυβέρνησης του Βελγίου

Διά του παρόντος ανακοινώνεται το πρόγραμμα υποτροφιών « Master Mind Scholarships Fellowship Programme» του Πανεπιστημίου Vrije Universiteit Brussel.
Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2022 ( και ώρα 17:00, τοπική Βρυξελλών ).

Thurεραιτέρω πληροφορίες, οδηγίες και αιτήσεις στους συνδέσμους που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΒΕΛΓΙΟ

 

Upcoming Events

en_GB
Skip to content