«Άτομα με οπτική αναπηρία: Πρακτικές εξάλειψης φαινομένων διακρίσεων και αποκλεισμού»

Επιμορφωτικός Κύκλος της ΑΕΑΑ: «Άτομα με οπτική αναπηρία: Πρακτικές εξάλειψης φαινομένων διακρίσεων και αποκλεισμού» Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε

Read more

Upcoming Events

en_GB
Skip to content