ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΑΕΑΘ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΕΑΒΙ

Προκειμένου οι φοιτητές που προέρχονται από τις Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς-Ιωαννίνων να εκδώσουν νέες φοιτητικές ταυτότητες θα πρέπει να παραδώσουν

Περισσότερα

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο