Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2019-20

Ακολουθεί ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας που αφορά στην παράταση της προθεσμίας οριστικής υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα

Περισσότερα

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Εισαγωγή στην Επιστήμη διαχείρισης συντήρησης κειμηλίων και Παθολογία και αντιμετώπιση ανεπιτυχών προγενέστερων επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν στα μαθήματα:  Εισαγωγή στην Επιστήμη διαχείρισης συντήρησης κειμηλίων (Θεωρία, Α’ εξάμηνο) και 

Περισσότερα

ΙΚΥ “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020”.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)-

Περισσότερα

“Εισαγωγή στην Επιστήμη διαχείρισης συντήρησης κειμηλίων”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητέςπου πρόκειται να παρακολουθήσουν το“Εισαγωγή στην Επιστήμη διαχείρισηςσυντήρησης κειμηλίων” όπωςακολουθήσουν τους παρακάτω δυο (2)συνδέσμους, με τη σειρά που δίνονται, μεσκοπό την εγγραφή τους στο μάθημα καιστην πλατφόρμα σύγχρονης  εκπαίδευσηςMicrosoft Teams. Join conversation [1] JOIN CONVERSATION Join conversation [2] JOIN CONVERSATION Links:——[1] https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a70389cbe51044f16ab122587a0119ec7%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe0c7ddd-0ac9-4dbb-b481-7c19af2c4fa6&tenantId=b4fbd130-9a32-42b4-976d-ef25d72dee67[2] https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8b7d0def1a93494293475105ccfc7f4e%40thread.tacv2/conversations?groupId=20bb4af1-c549-4e9e-868c-8cca55207a7f&tenantId=b4fbd130-9a32-42b4-976d-ef25d72dee67

Περισσότερα

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο