Αλλαγή ώρας Μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ (Υ) της κας Ειρήνης Τσιμπουκίδου

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι άλλαξε η ώρα διδασκαλίας του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ (Υ) του Η΄ εξαμήνου της κας

Περισσότερα

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο