Εξεταστική περίοδος για τους φοιτητές που προέρχονται από τις πρώην ΑΕΑΘ και ΑΕΑΒΙ και όσους δεν μπορούν να προσέλθουν στην εξεταστική Ιουνίου

Κατόπιν αποφάσεως του ΑΣ της ΑΕΑΑ η εξεταστική περίοδος για τους φοιτητές που προέρχονται από τις πρώην ΑΕΑΘ και ΑΕΑΒΙ

Περισσότερα

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο