ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΣ ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Πρόγραμμα Σπουδών (από το Ακ. Έτος 2020-2021)

1o Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5o Εξάμηνο
6o Εξάμηνο
7o Εξάμηνο
8o Εξάμηνο
Παρατηρήσεις

Εξάμηνο: 1

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
YE11 Αγγλικά OXI 2
E12 Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού OXI 2 3
E13 Χορωδιακές Ασκήσεις Ι OXI 2 3
E14 Βιβλική αρχαιολογία – Ιστορική γεωγραφία Αγίας Γης OXI 2 3
E15 Λατινικά OXI 2 3
E16 Ιερές Ακολουθίες OXI 2
Y11 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη NAI 4 6
Y12 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη NAI 4 6
Y13 Αρχαία Ελληνικά Ι NAI 4 5
Y14 Εκκλησιαστική Ιστορία I NAI 4 6
Y15 Βυζαντινή Μουσική Ι NAI 3 4

Εξάμηνο: 2

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
YE21 Αγγλικά OXI 2
E22 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής OXI 2 3
E23 Ιστορία της χειρόγραφης και έντυπης παράδοσης των ιερών και εκκλησιαστικών κειμένων – Στοιχεία Παλαιογραφίας OXI 2 3
E24 Χορωδιακές Ασκήσεις ΙΙ OXI 2 3
E25 Ιερές Ακολουθίες OXI 2
Y21 Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης NAI 4 6
Y22 Ερμηνεία Καινής Διαθήκης NAI 4 6
Y23 Εκκλησιαστική Ιστορία ΙΙ NAI 2 4
Y24 Αρχαία Ελληνικά ΙΙ NAI 4 5
Y25 Βυζαντινή Μουσική ΙΙ NAI 2 3
Y26 Χριστιανική Γραμματεία Ι NAI 2 3

Εξάμηνο: 3

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
YE31 Επιστημονική Μεθοδολογία και Τεχνογραφία OXI 2 3
E32 Αγγλικά OXI 2
E33 Βυζαντινή Μουσική ΙΙΙ OXI 2 3
E34 Ερμηνεία Καινοδιαθηκικών αναγνωσμάτων OXI 2 3
E35 Ιερές Ακολουθίες OXI 2
Y31 Χριστιανική Γραμματεία ΙΙ NAI 4 6
Y32 Αρχαία Ελληνική και Χριστιανική Φιλοσοφία NAI 2 3
Y33 Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας NAI 4 6
Y34 Θρησκειολογία NAI 2 3
Y35 Χριστιανική Αρχαιολογία NAI 2 3
Y36 Εισαγωγή στην Πληροφορική NAI 2 3
Y37 Ιστορία Σλαβικών Εκκλησιών NAI 2 3

Εξάμηνο: 4

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
YE41 Αγωγή και Θρησκευτική Ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου OXI 2 3
E42 Αγγλικά OXI 2
E43 Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ OXI 2 3
E44 Ερμηνεία Παλαιοδιαθηκικών αναγνωσμάτων OXI 2 3
E45 Ιερές Ακολουθίες OXI 2
Y41 Ιστορία Εκκλησίας Ελλάδος NAI 2 4
Y42 Χριστιανική Γραμματεία ΙΙΙ NAI 4 5
Y43 Χριστιανική Κατήχηση Παιδαγωγική NAI 2 4
Y44 Κανονικό Δίκαιο NAI 4 5
Y45 Η Πληροφορική στην Ποιμαντική Πράξη NAI 2 3
Y46 Ιεραποστολική NAI 2 3
Y47 Θεολογία της Λατρείας NAI 2 3

Εξάμηνο: 5

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
YE51 Ψηφιακή Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς OXI 2 3
E52 Διδακτική Μεθοδολογία και Χριστιανική Αγωγή OXI 2 3
E53 Ειδικά Θέματα Κανονικής Οικονομίας OXI 2 3
E54 Ιερές Ακολουθίες OXI 2
Y51 Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Θεολογία NAI 2 4
Y52 Πενταρχία – Πρεσβυγενή Πατριαρχεία NAI 2 4
Y53 Εκκλησιαστικό Δίκαιο NAI 2 3
Y54 Τυπικό Ορθόδοξης Λατρείας NAI 2 3
Y55 Χριστιανική Τέχνη NAI 4 5
Y56 Τελετουργική NAI 4 5

Εξάμηνο: 6

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
YE61 Ιστορία χριστιανικού κόσμου της Δύσης OXI 2 3
E62 Ποιμαντική Ψυχολογία OXI 2 3
E63 Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα OXI 2 3
E64 Σύγχρονος Ψηφιακός Κόσμος – Προκλήσεις και Δυνατότητες OXI 2 3
E65 Ιερές Ακολουθίες OXI 2
Y61 Χριστιανική Ηθική NAI 4 4
Y62 Αγιολογία – Εορτολόγια NAI 2 3
Y63 Τελετουργική Ιερών Μυστηρίων NAI 2 4
Y64 Ομιλητική NAI 2 4
Y65 Υμνολογία και Υμνογραφία NAI 4 5
Y66 Ποιμαντική Θεολογία NAI 2 4

Εξάμηνο: 7

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
YE71 Ειδική Διδακτική της Κατήχησης OXI 2 3
E72 Πρακτικές ασκήσεις Ομιλητικής OXI 2 3
E73 Εφαρμοσμένη Ποιμαντική OXI 2 3
E74 Ιερές Ακολουθίες OXI 2
Y71 Σύγχρονα ηθικά προβλήματα (Βιοηθική – Οικολογία κ.ά.) NAI 2 3
Y72 Εξομολογητική και Συμβουλευτική Ποιμαντική NAI 4 4
Y73 Δογματική και Συμβολική Θεολογία Ι NAI 4 4
Y74 Διορθόδοξες σχέσεις – Διαχριστιανικοί Διάλογοι NAI 2 3
Y75 Ερμηνεία Πατερικών κειμένων NAI 2 3

Εξάμηνο: 8

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
YE81 Θεολογική-λειτουργική ερμηνεία Βυζ. Εικονογραφίας OXI 2 3
E82 Αιρέσεις και Παραθρησκευτικές Οργανώσεις OXI 2 3
E83 Χριστιανισμός και Πολιτισμός OXI 2 3
E84 Χριστιανικά μνημεία και τέχνη Ηπείρου (Μνημειακή τοπογραφία Ηπείρου) (παλαιοχριστιανικά βυζαντινά μεταβυζαντινά μνημεία) OXI 2 3
E85 Στοιχεία Βιβλιοθηκονομίας – οργάνωση βιβλιοθηκών ενοριών – Μητροπόλεων – πνευματικών κέντρων OXI 2 3
Y81 Δογματική και Συμβολική Θεολογία ΙΙ NAI 4 4
Y82 Ψυχολογία της Θρησκείας NAI 2 3
Y83 Οργάνωση & διοίκηση Μητροπόλεων, Ενοριών, Ιδρυμάτων NAI 2 3
Y84 Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία, Επικοινωνία NAI 2 3
Y85 Ερμηνεία Λατρευτικών και Υμνολογικών κειμένων NAI 2 3
Y86 Πτυχιακή εργασία NAI 15

Παρατηρήσεις

 1. Η φοίτηση και η παρακολούθηση των μαθημάτων, καθώς και όλων των εκδηλώσεων της Ακαδημίας, είναι υποχρεωτική.
 2. Οι φοιτητές, εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών τους, επιλέγουν και παρακολουθούν τον προτεινόμενο αριθμό μαθημάτων από τα επιλεγόμενα μαθήματα, εκ των οποίων το ένα ορίζεται ως υποχρεωτικό.
 3. Η ξένη γλώσσα μπορεί να είναι κατ’ επιλογή αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Εξετάζεται υποχρεωτικά και το προαγωγικό αποτέλεσμα αποτελεί πρόκριμα για τη λήψη του πτυχίου, χωρίς να υπολογίζεται στην τελική βαθμολογία και χωρίς διδακτικές μονάδες.
 4. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων, υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν μαθημάτων, ανά ακαδημαϊκό έτος σπουδών, ανέρχεται σε εξήντα (60). Οι διδακτικές μονάδες κάθε μαθήματος είναι αναγεγραμμένες δίπλα σε κάθε μάθημα στον Οδηγό Σπουδών της Ακαδημίας μας.
 5. Η πτυχιακή εργασία επιλέγεται από τους φοιτητές από τα επιστημονικά αντικείμενα που διδάσκονται και εκπονείται με την επίβλεψη του οριζόμενου συμβούλου καθηγητή. Το θέμα επιλέγεται στο Ε΄ ή στο ΣΤ΄ Εξάμηνο Σπουδών και η εργασία μπορεί να κατατεθεί από τις αρχές του Η΄ Εξαμήνου. Η πτυχιακή εργασία, ανεξάρτητα από την επιτυχή ή μη περαίωση των μαθημάτων, εγκρίνεται μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και επιτυχή υποστήριξη ενώπιον του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και των φοιτητών της Ακαδημίας.
 6. Για να καταστεί πτυχιούχος ο φοιτητής της Ακαδημίας μας, και των δύο Προγραμμάτων, θα πρέπει να συγκεντρώσει διακόσιες σαράντα (240) διδακτικές μονάδες (ESDC).
 7. Πέραν της υποχρεωτικής παρακολούθησης του εβδομαδιαίου προγράμματος σπουδών όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των δύο Προγραμμάτων, Ιερατικών Σπουδών και Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, υποχρεούνται να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στις Ιερές Ακολουθίες που τελούνται υποδειγματικά και υπό φροντιστηριακή μορφή στο Καθολικό της Μονής ή στο Παρεκκλήσιο. Στο ιερό αυτό χώρο οι φοιτητές ασκούνται και πρακτικά σε όσα διδάσκονται και μαθαίνουν θεωρητικά στις αίθουσες διδασκαλίας.
 8. Οι φοιτητές του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών εκφωνούν κατά την ώρα της θείας Λατρείας την ανατεθείσα ομιλία – κήρυγμα, η κριτική της οποίας ακολουθεί στην αίθουσα διδασκαλίας.
 9. Όλοι οι φοιτητές, ιδιαίτερα του Προγράμματος Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, υποχρεούνται να συμμετέχουν στη Χορωδία της Ακαδημίας και στους χορούς των ψαλτών κατά την τέλεση των ακολουθιών και να ασκούνται στα διδασκόμενα μαθήματα της Ψαλτικής.
 10. Στις ασκήσεις των διδασκομένων μαθημάτων περιλαμβάνονται επισκέψεις σε Ιστορικούς χώρους, Μνημεία, Ναούς, Μονές, Μητροπόλεις καθώς και σε χώρους πρακτικής εφαρμογής και ποιμαντικής, διάφορα Ιδρύματα, Γηροκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Απεξάρτησης, Ορφανοτροφεία, Σχολικές μονάδες, Πνευματικά Κέντρα Ενοριών και Μητροπόλεων, Ενοριακές νεανικές συνάξεις κ.αλ.

 

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Πρόγραμμα Σπουδών (μέχρι το Ακ. Έτος 2019-2020)

1o Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5o Εξάμηνο
6o Εξάμηνο
7o Εξάμηνο
8o Εξάμηνο
Παρατηρήσεις

Εξάμηνο: 1

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
Y11 Αρχαία Ελληνικά Ι                     (κοινό) NAI 4 5
Y12 Χριστιανική Γραμματεία I        (κοινό) NAI 4 5
Y13 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία NAI 3 4
Y14 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Υμνολογία: ψαλμός, υπόψαλμα, αντίφωνο NAI 2 3
Y15 Το Ειρμολόγιο: Οι πολύστροφοι Κανόνες (Ειρμολογικό Γένος) NAI 2 3
Y16 Θεωρία και Πράξη Ι: Ειρμολόγιο- Προλογάριο, το σύντομο μέλος  (Θ, Π) NAI 3 4
Y17 Ξένη Γλώσσα NAI 2
E11 Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία Ι (Υ) OXI 3 4
E12 Ορθοφωνία- Φωνητική OXI 2 2
E13 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι Πατριαρχικές Μουσικές Σχολές OXI 2 2

Εξάμηνο: 2

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
Y21 Αρχαία Ελληνικά ΙΙ     (κοινό) NAI 4 5
Y22 Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης (κοινό) NAI 4 4
Y23 Θεολογική και Κοσμολογική Ερμηνεία της Γένεσης και Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Παλαιάς Διαθήκης  (κοινό) NAI 4 4
Y24 Εισαγωγική Ανάγνωση της Προθεωρίας της Παπαδικής ή Ψαλτικής Τέχνης NAI 2 4
Y25 Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία: Η Ελληνική Δημοτική Μουσική NAI 2 3
Y26 Θεωρία και Πράξη ΙΙ : Ειρμολόγιο- Προλογάριο, το αργό μέλος (Θ, Π) NAI 3 4
Y27 Ξένη Γλώσσα NAI 2
E21 Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία ΙΙ (Υ) OXI 3 4
E22 Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Μουσική OXI 2 2
E23 Οι Ήχοι: Μαρτυρίες και Απηχήματα, βυζαντινά και νεώτερα OXI 2 2

Εξάμηνο: 3

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
Y31 Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας (κοινό) NAI 4 5
Y32 Ιστορία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης Ι NAI 3 4
Y33 Βυζαντινή Σημειογραφία και Παλαιογραφία: Γένεση- Εξέλιξη- Εξήγηση NAI 3 4
Y34 Το Στιχηράριο: Τα μονόστροφα Ιδιόμελα (Στιχηραρικό Γένος) NAI 2 3
Y35 Θεωρία και Πράξη ΙΙΙ : Αναστασιματάριο (Θ, Π) NAI 3 4
Y36 Εκκλησιαστική και Δημοτική Μουσική των Βαλκανίων NAI 3 4
Y37 Ξένη Γλώσσα NAI 2
E31 Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία ΙΙΙ (Υ) OXI 3 4
E32 Οργανολογία-Οργανοχρησία:Έγχορδα Όργανα Ι: (Ταμπουράς, Κανονάκι, Ούτι, Λαούτο) (1Θ, 1Π) OXI 2 2
E33 Επιλογές από την Οκταηχία του Αναστασιματαρίου OXI 2 2

Εξάμηνο: 4

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
Y41 Εισαγωγή στην Πληροφορική  (κοινό) NAI 4 4
Y42 Χριστιανική Γραμματεία ΙΙ NAI 4 4
Y43 Ιστορία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης ΙΙ NAI 3 4
Y44 Η μεταρρύθμιση των τριών Διδασκάλων, το 1814: Νέα Μέθοδος Αναλυτικής Σημειογραφίας NAI 3 4
Y45 Θεωρία και Πράξη IV: Δοξαστάριο (Θ,Π) NAI 3 4
Y46 Εισαγωγή στη Δυτική Μουσικολογία NAI 2 2
Y47 Θεωρία και Σολφέζ της Ευρωπαϊκής Μουσικής NAI 2 2
Y48 Ξένη Γλώσσα NAI 3
E41 Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία IV  (Υ) OXI 3 4
E42 Οργανολογία- Οργανοχρησία: Έγχορδα Όργανα ΙΙ: (Ταμπουράς, Κανονάκι, Ούτι, Λαούτο) (2Θ, 2Π) OXI 2 2
E43 Στεριανή και Νησιωτική μουσική παράδοση OXI 2 2

Εξάμηνο: 5

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
Y51 Τυπικό Ορθόδοξης Λατρείας  (κοινό) NAI 4 5
Y52 Η βυζαντινή κοσμική και η νεώτερη αστική μουσική NAI 3 3
Y53 Οι Ψαλμοί στη βυζαντινή μελοποιία (Παπαδικό-  Γένος) NAI 3 4
Y54 Μελοποιία-Μορφολογία της Βυζαντινής Μουσικής NAI 4 5
Y55 Θεωρία και Πράξη V: Δοξολογίες –  Πολυέλαιοι  (Θ, Π) NAI 3 4
Y56 Αρμονία  και Αντίστιξη της Ευρωπαϊκής Μουσικής NAI 3 3
E51 Χρονογραφική επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Μουσικής  (Υ) OXI 2 3
E52 Οργανολογία-  Οργανοχρησία: Πνευστά Όργανα (Νέϊ, Φλογέρα, Κλαρίνο) (3Θ, 3Π) OXI 2 2
E53 Πολίτικη, Θρακιώτικη και Μικρασιατική μουσική παράδοση OXI 2 2

Εξάμηνο: 6

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
Y61 Αγιολογία (κοινό) NAI 3 3
Y62 Υμνολογία και Υμνογραφία  (κοινό) NAI 3 3
Y63 Τελετουργική  (κοινό) NAI 4 4
Y64 Η αισθητική της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης (κοινό) NAI 3 3
Y65 Θεωρία και Πράξη VI: Χερουβικά- Κοινωνικά (Θ,Π) NAI 4 5
Y66 Μεταγραφή- Καταγραφή Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής NAI 4 5
Y67 Εκφωνητική Σημειογραφία και Πράξη (Θ,Π) NAI 3 3
E61 Ηπειρωτική Δημοτική Μουσική (Υ) OXI 2 2
E62 Σύγχρονη Μελοποιία- Σύγχρονοι Μελουργοί OXI 2 2
E63 Ύμνοι του Ακαθίστου Ύμνου και του Τριωδίου OXI 2 2

Εξάμηνο: 7

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
Y71 Δογματική Διαδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ι   (κοινό) NAI 4 4
Y72 Τα Γένη και τα είδη της Βυζαντινής Ψαλτικής Μουσικής NAI 3 3
Y73 Θεωρία και Πράξη VII: Μαθηματάριο, Οκτάηχα Μαθήματα  (Θ, Π) NAI 3 3
Y74 Διδασκαλία και Διεύθυνση  Ι: Βυζαντινού Χορού Ψαλτών NAI 3 3
Y75 Πληροφορική και Μουσική (2Θ, 2Π) NAI 3 3
Y76 Βυζαντινή Μουσική και Αραβοπερσική Μουσική:Ήχοι και Μακάμια NAI 4 4
E71 Μεθοδολογία της μουσικολογικής έρευνας Ι: Καταλογράφηση των μουσικών χφφ.  (Υ) OXI 3 3
E72 Πρακτική Ψαλτολογία (ρεπερτόριο, επιλογή ψαλτέων, ευταξία) OXI 2 2
E73 Ύμνοι Μ. Εβδομάδος OXI 2 2

Εξάμηνο: 8

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτικό Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές Μονάδες
Y81 Ερμηνεία Λατρευτικών  και  Υμνολογικών  Κειμένων  (κοινό) NAI 4 4
Y82 Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία   (κοινό) NAI 2 2
Y83 Δογματική Διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας ΙΙ NAI 4 4
Y84 Τα Ρυθμικά  Γένη και η χρονική αγωγή της Ψαλτικής NAI 3 3
Y85 Θεωρία και Πράξη VIII: Κρατηματάριο, Κρατήματα  (Θ, Π) NAI 2 2
Y86 Διδασκαλία και Διεύθυνση ΙΙ: Μικτής Χορωδίας και Οργανοπαικτών NAI 2 2
Y87 Υφολογία- Αισθητική: Έκφραση του Βυζαντινού Μέλους NAI 2 2
Y88 Πτυχιακή εργασία NAI 10
E81 Μεθοδολογία της μουσικολογικής έρευνας ΙΙ: Γνώση και χρήση της Βιβλιογραφίας (Υ) OXI 2 3
E82 Η Ψαλτική στα Μυστήρια της ορθόδοξης Εκκλησίας OXI 3 3
E83 Ύμνοι Πάσχα- Πεντηκοσταρίου OXI 3 3

 

Παρατηρήσεις

 1. Οι φοιτητές παρακολουθούν κάθε εξάμηνο υποχρεωτικώς δύο (2) επιλεγόμενα μαθήματα. Από τα επιλεγόμενα αυτά μαθήματα το ένα ορίζεται υποχρεωτικό.
 2. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται τρίωρο ιερών ακολουθιών υποχρεωτικής παρακολούθησης, εκτός διδακτικών μονάδων. Κατ’ αυτές τελούνται υποδειγματικά υπό φροντιστηριακή μορφή όλες οι εν χρήσει και μη ιερές ακολουθίες. Οι φοιτητές συμμετέχουν υποχρεωτικά στους χορούς των ψαλτών κατά την τέλεση των ακολουθιών.
 3. Η ξένη γλώσσα μπορεί να είναι κατ’ επιλογήν αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά εξετάζεται υποχρεωτικά και το προαγωγικό αποτέλεσμα αποτελεί πρόκριμα για τη λήψη του πτυχίου, χωρίς να υπολογίζεται στην τελική βαθμολογία και χωρίς διδακτικές μονάδες.
 4. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων ανά εξάμηνο σπουδών ανέρχεται σε τριάντα(30).
 5. Οι φοιτητές συμμετέχουν υποχρεωτικά στη Χορωδία του Προγράμματος και σε όλες τις εκδηλώσεις της εντός και εκτός της Ακαδημίας.
 6. Σε κάθε επιλεγόμενο, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά, αντιστοιχούν δύο (2) διδακτικές μονάδες.
 7. Για να καταστεί πτυχιούχος ο φοιτητής του Προγράμματος Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής θα πρέπει να συγκεντρώσει διακόσιες σαράντα (240) διδακτικές μονάδες.
 8. Η πτυχιακή εργασία του Η΄ Εξαμήνου Σπουδών επιλέγεται από τους φοιτητές μεταξύ θεμάτων που ορίζονται από το διδακτικό προσωπικό στο τέλος του ΣΤ΄ Εξαμήνου Σπουδών και εκπονείται με την επίβλεψη οριζόμενου συμβούλου. Κατατίθεται από τις αρχές Μαΐου του Η΄ Εξαμήνου Σπουδών, ανεξάρτητα από την επιτυχή περαίωση όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, και εγκρίνεται μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντος και επιτυχή υποστήριξη ενώπιον του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου.
 9. Για τα μαθήματα της ξένης γλώσσας (Αγγλικά) δεν ισχύει καμία απαλλαγή και για τα τέσσερα εξάμηνα σπουδών.

Επόμενες Εκδηλώσεις

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο