Έντυπα Αιτήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν συμπληρωμένες με ηλ. μήνυμα ή φαξ (2016204714).

Emails Γραμματείας:

Για φοιτητικά θέματα (αιτήσεις, βεβαιώσεις, θέματα βαθμολογίας, μαθημάτων κ.λ.π.): info.foit@aeaa.gr 

Για θέματα διοικητικά (φορείς, ΥΠΠΕΘ κ.λ.π.):  info@aeaa.gr

 

Upcoming Events

en_GB
Skip to content